Parodontologie Brno - Královo Pole
img +420 777 929 553
info@karident.cz
img Karident s.r.o., Purkyňova 2855/97a, Královo Pole - Brno, 612 00

Parodontologie

Parodontologie je obor zubního lékařství, který se zabývá léčbou a zachováním závěsného aparátu zubu, tzv. parodontu.

Závěsný aparát obklopuje a upevňuje zub v jeho pozici. Tvoří ho:

  • gingiva (dáseň)
  • zubní cement na povrchu kořene
  • kostěné lůžko (alveolární kost)
  • periodoncium (ozubice)
  • dásňový žlábek (sulcus gingivalis)

Jak vzniká parodontitida („paradentóza“)?

Vše začíná u vaší ústní hygieny. Jak jsem již napsala v úvodu – bez zubního povlaku není zubního kamene ani zánětů. Bakterie obsažené v zubním povlaku způsobují zánět dásně (tzv. gingivitida). Toto stádium je vratné důkladnou a správnou dentální hygienou (efektivní technika čištění + vhodné dentální pomůcky). Zánět dásní se projeví nejčastěji krvácením, citlivostí až bolestivostí, dásně jsou nateklé a červené.

Neléčený zánět se stupňuje a šíří do okolních tkání. Dochází k narušení úponu dásně k povrchu zubu a vzniku tzv. parodontálních kapes/chobotů. Tyto choboty se postupně plní povlakem a zubním kamenem. Zubní kámen, který se nachází pod dásní, je zbarven do tmava. Postupem času se dáseň snižuje a kost v okolí postižených zubů resorbuje (rozpouští se/ubývá). V této fázi si již nejste schopni daná místa vyčistit sami. Chceme-li tento proces zastavit, potřebujeme pomoc dentální hygienistky nebo zubního lékaře.

Viklavost zubů a jejich následná ztráta

Jelikož došlo k poškození závěsného aparátu, zuby se začnou viklat, časem můžou i vypadnout. Tento celý proces se označuje jako parodontitida.

Začíná zcela nepozorovaně od občasného krvácení dásní. Posléze jsou viditelné změny zjištěny až na rtg snímcích – úbytek kosti. Dále se může objevit vytékání hnisu z dásní, zápach z úst, tvorba parodontálních chobotů, viklavost zubů, až jejich ztráta. S těmito problémy vám pomůže parodontologie Brno. Pokud u vás již něco podobného nastalo, nečekejte a navštivte svého zubního lékaře.

Průběh parodontitidy

Průběh parodontitidy – zánět dásní, poškození závěsného aparátu zubu, tvorba parodontálních chobotů se zubním povlakem a kamenem. V neposlední řadě i ztráta kosti.